W Śremie toczą się konsultacje społeczne, których celem jest wypracowanie założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzeni. W rozmowach z mieszkańcami urzędnicy najwięcej czasu poświęcają obszarowi śródmieścia leżącego na zachodnim brzegu Warty.

Śremski rynek w ostatnich latach opustoszał – konsultacje mają pomóc znaleźć odpowiedzi na pytanie, czego na nim brakuje i co zrobić, by znów stał się centrum miasta.

W ramach konsultacji odbyły się dwa punkty konsultacyjne – jeden na miejskiej promenadzie, przy okazji imprezy pożegnania lata, drugi – w jednym z sołectw, przy okazji corocznie odbywającego się tam wydarzenia. Rozmowę o konsultowanym obszarze ułatwiały mapy, zdjęcia lotnicze i makieta. Podczas obu punktów urzędnicy zasięgnęli opinii ponad 200 osób. 

Kolejnym elementem konsultacji było spotkanie otwarte (w formule world café), które zorganizowano w kawiarni znajdującej się w centralnej części miasta. Służyło pogłębionej rozmowie na temat różnych zagadnień ważnych dla śródmieścia, m.in. zieleni, rozwiązań komunikacyjnych i usług. Wzięło w nim udział ok. 20 osób.

Po spotkaniu w kawiarni urzędnicy zaprosili mieszkańców na kolejne spotkanie, tym razem w miejskiej bibliotece, podczas którego zaprezentowane zostały wstępne wnioski z wcześniejszych etapów konsultacji.

Na potrzeby procesu konsultacji urzędnicy przygotowali również ankietę internetową, wykorzystującą moduł mapowy. 

Źródło informacji: www.srem.pl