W Bydgoszczy rozpoczęły się konsultacje dotyczące społecznej wizji zagospodarowania i funkcjonowania największego parku w mieście. Przez prawie dwa miesiące, przy różnych okazjach, mieszkańcy będą mogli podzielić się swoją opinią na temat Myślęcinka.

Urzędnicy chcą poznać opinie mieszkańców i innych osób korzystających z parku na jego temat oraz dowiedzieć się, czy wolą, by był otwartą i niezagospodarowaną przestrzenią, czy raczej miejscem pełnym atrakcji i nowych elementów zagospodarowania. W czasie konsultacji będą pytać o ulubione miejsca w parku, ale też o przeszkody w jego użytkowaniu i o potrzeby z nim związane.

Na mieszkańców czeka ankieta elektroniczna, w której poza odpowiedzią na kilka pytań o park można też wskazać na interaktywnej mapie swoje propozycje zmian (np. dotyczące nowych tras rowerowych). Dla osób niekorzystających z internetu przygotowana jest też ankieta w wersji papierowej – można ją pobrać m.in. w urzędzie miasta.

W listopadzie odbędą się z kolei warsztaty planistyczne, na których wypracowywana będzie społeczna wizja zagospodarowania i funkcjonowania Myślęcinka. Urbaniści odpowiedzialni za stworzenie planu miejscowego dla parku spotkają się z mieszkańcami także w terenowym punkcie konsultacyjnym, gdzie będą zachęcać do rozmowy na temat jego przyszłości. Dla chętnych zorganizowana zostania zabawa terenowa (spacer na orientację) na terenie parku.