15 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dla przedstawicieli samorządów rozpoczynających udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Głównym celem spotkania było poznanie się realizatorów i uczestników projektu oraz wymiana doświadczeń i pogłębiona dyskusja dotycząca podejścia partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym. Przedstawiciele samorządów poznali też członków tzw. zespołów wspierających, czyli specjalistów ds. konsultacji społecznych i planowania przestrzennego, którzy będą ich wspierać w planowaniu i realizacji procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych.

Większość spotkania wypełniła praca warsztatowa. Uczestnicy najpierw rozmawiali o siedmiu zasadach konsultacji, próbując wspólnie ustalić, jak można je stosować w praktyce oraz jakie mogą się z tym wiązać trudności w kontekście konsultacji, które będą prowadzić w ramach projektu. Próbowali też zaplanować kluczowe elementy procesu partycypacyjnego, bazując na przygotowanych studiach przypadku.

Spotkanie było wstępem do pracy w gminach nad planami konsultacji dla wybranych dokumentów planistycznych. Gminy, wraz z zespołami wspierającymi, będą nad nimi pracować przez najbliższe dwa miesiące.

Fot. Wojtek Radwański