Projekt „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego pomagamy gminom konsultować z mieszkańcami projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań, będzie miał swoją drugą odsłonę.

Wspólnie z naszymi partnerami będziemy w dalszym ciągu wspierać gminy z różnych części Polski, by w większym niż wymagany ustawą zakresie włączały mieszkańców w tworzenie tych ważnych dokumentów. Tym razem będziemy współpracować łącznie z 22 gminami, a nasze działania będziemy realizować do końca 2021 roku.

W styczniu 2019 roku ruszymy pełną parą z zachęcaniem i rekrutowaniem gmin chcących skorzystać z naszego wsparcia. O szczegółach napiszemy wkrótce, ale już teraz zapraszamy do kontaktu. Informacji udziela Maria Perchuć-Żółtowska (22 100 55 94, mperchuc@stocznia.org.pl).

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, będziemy realizować razem z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.