W Brzezinach pod Łodzią rozpoczęły się prace nad zmianą planu miejscowego obejmującego teren targowiska miejskiego i jego otoczenia. Urzędnicy zaprosili mieszkańców do udziału w konsultacjach. 

W ramach konsultacji przeprowadzona została ankieta internetowa i papierowa oraz spotkanie warsztatowe. Spotkanie licznie odwiedzili mieszkańcy Brzezin oraz kupcy i najemcy lokali usytuowanych na targowisku. Uczestnicy spotkania mieli okazję przedstawić swoje propozycje, jak teren ten ma wyglądać w przyszłości.

W Urzędzie Miasta działał także punkt informacyjno-konsultacyjny, podczas którego mieszkańcy mogli przedstawić swoje uwagi i propozycje dotyczące targowiska.

Fot. Urząd Miasta Brzeziny