Pod koniec sierpnia w świetlicy wiejskiej w Czapurze (gm. Mosina) odbyło się spotkanie otwarte dotyczące przygotowywanego planu miejscowego dla tej części gminy.

Na spotkaniu urzędnicy przedstawili prezentację dotyczącą konsultowanego obszaru, opowiedzieli o dokumentach planistycznych, które obecnie obowiązują, a także o istniejących formach ochrony przyrody i osuwisku sąsiadujących z terenem objętym konsultacjami. Prezentacja jest dostępna tutaj.

W trakcie spotkania mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi m.in. na temat preferowanych rodzajów zagospodarowania przestrzeni (zabudowa mieszkaniowa, usługi itp.) i podziału działek budowlanych, wypełnili również krótką ankietę, która w wersji on-line jest dostępna tutaj.