Na zakończenie konsultacji „Raz, dwa, Piekoszowska!” powstał raport podsumowujący cały proces i zebrane w jego trakcie wnioski dotyczące dwóch konsultowanych obszarów. Zachęcamy do lektury!

Konsultacje w Kielcach dotyczyły dwóch zagadnień – parkingu wielopoziomowego i zagospodarowania terenów przy ulicy Piekoszowskiej. W konsultacjach dotyczących parkingu wykorzystano trzy formy zbierania opinii mieszkańców:

  • ankieta internetowa,
  • ankieta papierowa (dostarczana bezpośrednio do skrzynek pocztowych),
  • punkty konsultacyjne.

­

W konsultacjach na temat ulicy Piekoszowskiej wykorzystano natomiast takie metody:

  • quiz na stronie idea.kielce.eu,
  • quiz papierowy (dostarczany bezpośrednio do skrzynek pocztowych),
  • punkt konsultacyjny,
  • otwarte spotkanie warsztatowe.

Raport jest dostępny on-line – tutaj