O tym, jakiego centrum miasta chcą mieszkańcy, z młodzieżą i seniorami podczas warsztatów rozmawiali pracownicy starachowickiego urzędu miejskiego. W mieście trwają właśnie konsultacje społeczne dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Celem warsztatów było uzyskanie informacji na temat tego, jak osoby młode i seniorzy postrzegają centrum miasta, oraz wspólne wymyślanie wizji i projektowanie centrum. Spotkania odbyły się w liceach ogólnokształcących i w klubie seniora.

Fot. Urząd Miejski w Starachowicach

Kolejnym etapem konsultacji społecznych będzie ankieta, z której urzędnicy chcą dowiedzieć się, jak mieszkańcy postrzegają centrum miasta i jakich funkcji tu oczekują.