W połowie maja pod hasłem „Raz, dwa, Piekoszowska!” rozpoczęły się konsultacje społeczne w Kielcach dotyczące osiedlowego parkingu wielopoziomowego oraz ulicy Piekoszowskiej.

Potrzebę budowy parkingu mieszkańcy sygnalizowali już kilka lat temu, z kolei dotychczasowe zapisy planu miejscowego dotyczące ulicy Piekoszowskiej nie były przez nich w pełni akceptowane, dlatego urzędnicy zdecydowali się na rozszerzone konsultacje, które mają pomóc wypracować nowe rozwiązania. 

Do udziału w konsultacjach zachęcały plakaty i widokówki z informacją o jej celu i harmonogramie oraz krótką ankietą dotyczącą parkingu. W ramach konsultacji zorganizowano ponadto trzy punkty konsultacyjne i spotkanie warsztatowe, a także udostępniono ankietę na temat ulicy Piekoszowskiej w formie quizu. Podczas warsztatów mieszkańcy zastanawiali się nad atmosferą, jaka powinna panować po południowej stronie ulicy. Na czterech makietach za pomocą przygotowanych puzzli przy asyście specjalistów tworzyli też swoją własną wizję tego obszaru. 

Zdjęcia: Instytut Dizajnu w Kielcach

Quiz „Jaka Piekoszowska jest dla Ciebie?” dawał mieszkańcom możliwość opowiedzenia się za jednym z czterech różnych charakterów ulicy – Piekoszowską Indywidualnie, Piekoszowską Spokojnie, Piekoszowską Aktywnie lub Piekoszowską Współcześnie. Wynikiem quizu była opowieść mieszkańca wybranego rodzaju ulicy.

Quiz był dostępny w wersji papierowej i on-line na stronie idea.kielce.eu/konsultacje.

Raport z konsultacji będzie zaprezentowany podczas Święta Kielc pod koniec czerwca oraz na stronie kieleckich konsultacji społecznych idea.kielce.eu.