15-16 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie 23 gmin, które biorą udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. Wzięły w nim udział osoby realizujące rozszerzone konsultacje dokumentów planistycznych – odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz za komunikację z mieszkańcami.

Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów między gminami, wymiany doświadczeń i poznania konkretnych rozwiązań, które sprawdzały się w konsultacjach dokumentów planistycznych (nie tylko w ramach „Przestrzeni dla partycypacji”). Z uczestnikami pracowali nasi eksperci: Anna Karłowska (Fundacja Napraw Sobie Miasto), Krzysztof Ślebioda (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) oraz Katarzyna Derda i Jeremi Pudliszak ze Związku Miast Polskich, na co dzień pracujący w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Wierzymy, że spotkanie i wymiana doświadczeń z partycypacyjnych procesów tworzenia miejscowych planów lub studium ma duże znaczenie dla zagnieżdżania się tego podejścia w polskich urzędach i wpływ na jego doskonalenie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu!