Na początku czerwca w Michałowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych” dotyczące zmiany studium dla części gminy. Do urzędu przybyło ponad 150 mieszkańców, którzy dyskutowali o zagospodarowaniu tego terenu.

Spotkanie było podzielone na trzy części – część informacyjną, panel pytań oraz zbieranie rekomendacji dotyczących studium.

Na początku spotkania urzędnicy przedstawili mieszkańcom obowiązujące dokumenty planistyczne oraz dokument zawierający analizę potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy (dostępny tutaj). Dla ułatwienia dyskusji podczas spotkania wyświetlono również nagranie z drona przedstawiające obszar poddany konsultacjom społecznym.

Propozycje i wnioski zgłoszone przez mieszkańców w czasie spotkania zawarto w sprawozdaniu dostępnym na stronie urzędu gminy (i tutaj).

Do końca czerwca mieszkańcy Michałowic mieli także możliwość wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym obszaru poddanego konsultacjom.