19 grudnia w Stoczni po raz pierwszy spotkały się ze sobą gminy, które uczestniczą w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. Spotkanie było okazją do poznania się, wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat prowadzenia spotkań konsultacyjnych. Poprowadzili je Anna Karłowska z Fundacji Napraw Sobie Miasto i Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, a gośćmi specjalnymi byli p. Wojciech Wróblewski z Ministerstwa Rozwoju oraz Monika Komorowska z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W kolejnych miesiącach planujemy jeszcze kilka innych okazji / przestrzeni do „sieciowania” gmin w naszym projekcie.