1 września rozpocznie się nabór do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Zgłoszenia będą zbierane do 30 września.

Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” gminy będą mogły – przy wsparciu merytorycznym ekspertów oraz dzięki przyznanym grantom – przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku.

Pierwszy nabór gmin do projektu trwać będzie od 1 do 30 września br. Gminy zainteresowane udziałem będą proszone o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego, a następnie wybrane z nich przejdą pogłębiony etap rekrutacji.