Czy mieszkańcy i mieszkanki na budowie to tylko kłopoty? O komunikacji na wszystkich etapach inwestycji budowlanej

2. dzień, 19 marca,
11.00–12.30
sala E

Czy mieszkańcy i mieszkanki na budowie to tylko kłopoty? O komunikacji na wszystkich etapach inwestycji budowlanej


Prowadzenie

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz

A2P2 Architecture & Planning, Politechnika Gdańska

dr inż. arch. Monika Arczyńska

A2P2 Architecture & Planning, Politechnika Gdańska

Formuła

sesja szkoleniowa/warsztatowa

Opis sesji

Zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek nie kończy się na etapie projektu. Rozpoczęcie budowy to kolejny etap, który często wiąże się z potencjalnymi konfliktami. Te mogą być wywołane uciążliwością budowy, ryzykiem odcięcia od dojścia i dojazdu do posesji, organizacją zaplecza budowy, ochroną zieleni czy innymi utrudnieniami i sprawami. W proces budowlany zaangażowani są nie tylko ludzie zamieszkujący okolicę, lecz także – jeśli dotyczy on ważnych lub dużych projektów – organizacje watchdogowe i aktywiści. Nadzorują oni pracę wykonawców i władz miasta. Oprócz nich często włączone są też inne osoby/grupy – prasa, osoby zainteresowane śledzeniem postępów budowy itp.

Konieczność zaopiekowania się potrzebami tych różnych grup, która nie jest ujęta w tradycyjnym podziale ról, zadań i odpowiedzialności na budowie, bardzo rzadko jest też uwzględniania w umowach na wykonanie prac budowlanych. Proces ten nieczęsto jest prowadzony przez wykonawcę robót. W przypadku projektów publicznych uwzględnienie głosu społecznego może nieść korzyści związane z utrzymaniem dobrych relacji, a ignorowanie go będzie rodzić frustrację i niweczyć efekty wizerunkowe ich realizacji. Szczególna rola komunikowania projektu przy realizacji inwestycji publicznych spada na gminy. Projekty publiczne są nie tylko są finansowane z pieniędzy podatników i nadzorowane przez gminnych inspektorów nadzoru, ale powinny przede wszystkim dobrze służyć mieszkańcom. Społeczna kontrola procesu lub zapewnienie w nim udziału mieszkańców i mieszkanek gminy ma zatem kluczowe znaczenie.

W trakcie spotkania chcemy przedyskutować następujące zagadnienia:

  • czy partycypacja kończy się na etapie projektowym? Rodzaje komunikacji i nadzór społeczny w trakcie inwestycji;
  • etapy realizacji inwestycji – pozwolenie na budowę, rozpoczęcie i trwanie budowy, zakończenie i odbiór inwestycji oraz możliwości zaangażowania w poszczególne kroki procesu;
  • to jest kim na budowie? Inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy i wykonawcy, projektant – ich zadania i kto może prowadzić komunikację;
  • metody informowania i współudziału mieszkańców i mieszkanek przed rozpoczęciem budowy, w jej trakcie i na jej zakończenie. Możliwości zaangażowania „społecznego nadzoru budowlanego”;
  • najczęstsze wyzwania: na co uważać przy planowaniu komunikacji, konflikty związane z prowadzeniem inwestycji, jak ich unikać i co robić, jeśli już wybuchną.

Spotkanie ma charakter warsztatowy, jest skierowane do różnych osób zaangażowanych procesy inwestycyjne – mieszkańców i mieszkanek, osób z organizacji pozarządowych i urzędów oraz zajmujących się projektowaniem. Udział nie wymaga posiadania wcześniejszego doświadczenia. W trakcie spotkania będziemy patrzeć na praktyczne aspekty wymienionych zagadnień i dzielić się własnym doświadczeniem m.in. z realizacji inwestycji dużych przestrzeni publicznych, m.in. remontu Placu Wolności w Łodzi.

Informacja o plikach cookies
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki.