• Czym jest "Wydział partycypacji"?

  „Wydział partycypacji” to dwuetapowy program, którego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych, działających w obszarze partycypacji obywatelskiej – zarówno w zakresie funkcjonowania samej organizacji, jak i w zakresie prowadzenia przez nią działań partycypacyjnych.

  • Pierwszy etap programu obejmuje działania sieciująco-szkoleniowe, drugi daje możliwość aplikowania o grant na rozwój działań partycypacyjnych organizacji i jej rozpoznawalności w tym zakresie. Procesowi wzmacniania kompetencji organizacji będą towarzyszyć eksperci i ekspertki z zakresu: komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania finansami, rzecznictwa i współpracy z instytucjami publicznymi oraz wdrażania wartości europejskich w projektach partycypacyjnych.

   W trakcie programu prowadzone będą dwa nabory organizacji:

   • pierwszy (trwający do 24.09.2023), skierowany do organizacji, które posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozwijaniu aktywności społecznej, w szczególności partycypacji obywatelskiej w Polsce (realizacja tego etapu w I naborze zakończyła się w styczniu),
   • drugi (trwający od 15 stycznia do 18 marca) – dla organizacji, które mają krótsze (co najmniej 2-letnie) doświadczenie w obszarze partycypacji obywatelskiej i chciałaby rozwijać się w tym obszarze.

   Drugi etap obejmuje realizację mikrograntu, którego celem jest przeprowadzenie konkretnego działania, wzmacniającego obszar działalności zakwalifikowanych do programu organizacji poświęconej aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej.

   „Wydział partycypacji” jest częścią programu PROTEUS koordynowanego przez Transatlantic Foundation.

   Program dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 • Jak rozumiemy partycypację obywatelską?

  Partycypację obywatelską rozumiemy jako branie udziału
  obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji w sprawach, które ich
  dotyczą i mają wpływ na ich życie jako społeczności.

  Więcej o pojęciu partycypacji obywatelskiej i jej realizacji w praktyce piszemy na prowadzonej przez nas stronie www.partycypacjaobywatelska.pl

  Promowanie i wzmacnianie partycypacji obywatelskiej jest spójne z europejskimi wartościami stojącymi za programem CERV, w ramach którego realizowany jest “Wydział partycypacji”. Wierzymy, że rozwój partycypacji obywatelskiej przyczyni się do urzeczywistnienia i wzmocnienia takich wartości i zasad jak praworządność, demokracja, prawa człowieka i równość.

  • „Wydział partycypacji” jest po to, żeby z jednej strony wzmocnić kompetencje uczestników i uczestniczek, dostarczyć im wiedzę przydatną do usprawniania funkcjonowania swojej organizacji, z drugiej strony – jego komponent sieciujący pozwoli praktykom i praktyczkom partycypacji na wymianę doświadczeń i rozmowy o tym, jak widzą współcześnie partycypację w Polsce, jej przyszłość i to, w którą stronę powinna się rozwijać.

   Spotkania te będą dodatkowym impulsem i inspiracją do przygotowania planu na wykorzystanie grantu.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.