Zieleń i środowisko w centrum aktywności mieszkańców miast. Jak wykorzystać energię społeczną do poszerzania pola współpracy na rzecz zieleni?

13.15-14.45

Zieleń i środowisko w centrum aktywności mieszkańców miast. Jak wykorzystać energię społeczną do poszerzania pola współpracy na rzecz zieleni?


Prowadzenie

Marzena Błaszczyk

Stowarzyszenie Modrzew z Bydgoszczy

Joanna Suchomska

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Prelegentki i prelegenci

Marzena Błaszczyk

społeczny monitoring drzew

Joanna Suchomska

doświadczenia współpracy na rzecz zieleni w ramach projektu Bez lipy!

Agata Chojnacka, Krzysztof Strzemeski

Stowarzyszenie Zielone Wrzosy, społeczny ruch obrony zielonego terenu na Wrzosach w Toruniu

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Kwestie środowiskowe, w tym szczególnie miejska zieleń od pewnego czasu są w centrum zaangażowania obywatelskiego. Podczas sesji pod dyskusję poddamy kwestie tego, co sprawia, że mieszkańcy i mieszkanki angażują się w ochronę zieleni i jak wykorzystać tą społeczną energię do budowania współpracy między mieszkańcami i przedstawicielami urzędów zajmujących się zielenią i środowiskiem. Podczas sesji będziemy wspierać się argumentami pochodzącymi z doświadczeń organizacji i grup działających w tym obszarze: Stowarzyszenia Modrzew z Bydgoszczy, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz innych zaproszonych gości i gościń. Z uczestnikami i uczestniczkami sesji wypracujemy pomysły, wymienimy się sprawdzonymi rozwiązaniami, które będą mogły być pomocne w realizacji dalszych działań.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.