Różnice pomiędzy animacją mieszkańców, a projektowaniem wspólnotowym w procesach rewitalizacji

11.15-12.45

Różnice pomiędzy animacją mieszkańców, a projektowaniem wspólnotowym w procesach rewitalizacji


Prowadzenie

Iza Rutkowska, projektantka

Fundacja Form i Kształtów, wykładowczyni School of Form

Prelegenci i prelegentki

Katarzyna Kombi Jankowska

Domkultury! Bydgoskie Przedmieście, Toruń

Klaudia Peplińska

UM Chełmno, Perspektywy 9 Hills Festival

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Istnieją różne metody angażowania w procesy rewitalizacyjne. Jednym z nich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w cały proces projektowania przestrzeni wspólnych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z terminem projektowania wspólnotowego na przykładzie długofalowych działań na Podwórku im. Wszystkich Mieszkańców we Wrocławiu prowadzonych przez Izę Rutkowską. O skutecznych działaniach animacyjnych powiedzą także Katarzyna Kombi Jankowska z Domkultury! Bydgoskie Przedmieście i Klaudia Peplińska z UM Chełmno, Perspektywy – 9 Hills Festival.

Partnerem  sesji jest Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt („Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”) przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.