Narzędzia angażowania mieszkańców w dyskusje o planowaniu przestrzennym

11.15-12.45

Narzędzia angażowania mieszkańców w dyskusje o planowaniu przestrzennym


Prowadzenie

Joanna Suchomska

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Łukasz Broniszewski

Fundacja Stabilo

Prelegentki i prelegenci

Elżbieta Wiśniewska

Zastępczyni Wójta Gminy Płużnica

Agnieszka Dalke

Zastępczyni Wójta Gminy Lisewo

Anita Zaborowska

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza

Piotr Murawski

Zastępca Burmistrza Chełmna

Formuła

wymiana doświadczeń

Opis

Dyskusja o planowaniu przestrzennym dla mieszkańców i mieszkanek bywa często trudna i niezrozumiała. Dla urzędników i urzędniczek zdarza się z kolei rozczarowująca ze względu na odmienne oczekiwania oby stron dialogu. Doświadczenia z trzech gmin, które zaprosimy do dyskusji podczas sesji pokażą, że dialog w ramach procedury uchwalania planów miejscowych może być angażujący i efektywny.

Podczas sesji prelegentki podzielą się swoimi doświadczeniami z zastosowania konkretnych narzędzi angażowania mieszkańców i mieszkanek w dyskusje o planowaniu przestrzennym. Spojrzymy na nie krytycznym okiem, zastanawiając się, w jakich sytuacjach się sprawdzają i jakie są ograniczenia ich stosowania.

Na sesję zapraszamy szczególnie urzędników i urzędniczki zajmujące się planowaniem przestrzennym i konsultacjami społecznymi oraz inne osoby działające w tych obszarach.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.