Dlaczego lepiej rozmawiać niż robić ankietę? Jak korzystać z warsztatowych i interaktywnych form pracy z mieszkańcami

11.15-12.45

Dlaczego lepiej rozmawiać niż robić ankietę? Jak korzystać z warsztatowych i interaktywnych form pracy z mieszkańcami


Prowadzenie

Fundacja Stocznia

Formuła

sesja szkoleniowa

Opis

Dla wielu urzędniczek i urzędników oraz mieszkańców i mieszkanek konsultacje społeczne to niemalże synonim ankiety. Czy faktycznie to jedyna metoda zbierania informacji od mieszkańców i mieszkanek? Czy zawsze najbardziej efektywna i zachęcająca do udziału we współdecydowaniu o sprawach publicznych? Podczas spotkania zaprezentujemy różne metody warsztatowe i interaktywne, które warto wykorzystywać przy okazji konsultacji społecznych. Odpowiemy nie tylko na pytanie jak metody te wykorzystywać, ale także dlaczego warto – jaką jakościową zmianę przynoszą. Warsztat oprzemy o prezentację przykładów zaczerpniętych z życia.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.