Urzędy i organizacje – współpraca nad partycypacją widziana z różnych perspektyw

13.30-15.30

Urzędy i organizacje – współpraca nad partycypacją widziana z różnych perspektyw


Prowadzenie

Jacek Sterczewski

Fundacja Dom Pokoju

Prelegenci i prelegentki

Krzysztof Ziental

Wydział Partycypacji Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia

Adam Szulczewski

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Marcin Herma

koordynator Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

Kalina Patek

Inspektor d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, UM w Nowej Soli

Marta Gendera

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Formuła

sesja dyskusyjna

Opis

Partycypacja może rozgrywać się na wielu poziomach i angażować różnorodnych aktorów oraz aktorki. Istotą takiego procesu wspólnego działania jest zaproszenie uczestników i uczestniczek, którzy reprezentują różne instytucje, zarówno władzę publiczną, jak i organizacje pozarządowe. Podczas sesji porozmawiamy o przykładach współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Osoby, które zaprosiliśmy do udziału w sesji, pracują w urzędzie lub w organizacjach i prowadzą własne działania na rzecz dialogu.

Na podstawie naszych doświadczeń opowiemy o tym, w jaki sposób urzędy inspirują się organizacjami pozarządowymi i jak takie organizacje korzystają z zasobów publicznych. W naszej pracy widzimy, że pojawia się coraz więcej okazji do dzielenia się wiedzą i informacjami – organizowane są szkolenia, panele czy wspólnie prowadzone konsultacje.

Urzędnicy i osoby pracujące w organizacjach pozarządowych to mieszkańcy i mieszkanki, którzy mają wiele wspólnych tematów do rozmowy. Partycypacja jest w końcu procesem wspólnego uczestnictwa i dobrze, gdy każdemu spotkaniu towarzyszy ciekawość i chęć poznania się. Wychodzimy z założenia, że wspólna rozmowa o swoich działaniach może być początkiem ciekawej i owocnej współpracy.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.