Konsultacje szyte na miarę

13.30-15.30

Konsultacje szyte na miarę


Prowadzenie

Sesję poprowadzi osoba z zespołu FundacjI na Rzecz Studiów Europejskich

Prelegenci

Tadeusz Mincer

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Formuła

Wymiana doświadczeń/sesja dyskusyjna

Opis

Konsultacje społeczne szyte na miarę – partycypacja obywatelska w małych gminach – jak to wygląda?

W pierwszej części spotkania opowiemy o naszym projekcie z mieszkańcami i mieszkankami miast Dolnego Śląska (do 20 tys. mieszkańców) – „Konsultacje społeczne szyte na miarę” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach tego projektu przybliżamy uczestni(cz)kom ideę partycypacji obywatelskiej i promujemy zaangażowanie w sprawy społeczności, w których żyją. Pokazujemy również możliwości działań, które pomagają zmieniać otoczenie wokół siebie. W projekcie biorą udział 3 gminy, każda z nich zrealizowała wspólnie ze stroną społeczną proces konsultacyjny zakończony opublikowaniem raportu z konsultacji. Opowiemy jak wyglądały te procesy – o trudnościach i sukcesach, frekwencji na spotkaniach i komunikacji w projekcie.

W drugiej części spotkania zaprosimy Was do dyskusji o tym, co można zrobić, by zachęcić włodarzy mniejszych miejscowości w Polsce do prowadzenia konsultacji społecznych. Jak zaangażować mieszkańców i mieszkanki? Dlaczego partycypacja jest ważna dla lokalnej społeczności i co się dzieje, kiedy ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać?

Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych działaniem na terenach mniejszych gmin miejskich i wiejskich. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami w tym zakresie.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.