Jeśli nie panel to co? – o partycypacji w mniejszych miastach

15.45-17.15

Jeśli nie panel to co? – o partycypacji w mniejszych miastach


Prowadzenie

Wojciech Ufel

Uniwersytet SWPS

Formuła

sesja warsztatowo-szkoleniowa

Opis

Panele obywatelskie są w Polsce coraz bardziej popularne. Teoretycznie jest to rozwiązanie, które jest najbliższe demokratycznej deliberacji. Umożliwia racjonalną dyskusję „zwykłych” obywatelek i obywateli, która kończy się wypracowaniem konkretnego rozwiązania. Praktyka pokazuje, że panele obywatelskie mają jednak pewne wady – trudno w nie realnie włączyć mniejszości społeczne, często wiążą się z przewagą wiedzy ekspertek i aktywistów, a wypracowane rekomendacje mogą być mało konkretne. Dodatkowo, na tle innych rozwiązań, panele są drogie i trudne do wprowadzenia.

Zachęcamy więc do spojrzenia na cele i metody deliberacji bardziej pragmatycznie. Nie chodzi nam o dążenie do idealnej „demokratyzacji” sfery publicznej, ale po prostu o włączenie mieszkańców i mieszkanki miast w rozwiązywanie konkretnych problemów. W trakcie spotkania, podpowiemy rozwiązania przydatne do podejmowania decyzji o inwestycjach, zarządzania mieniem, rozwiązywania konfliktów lokalnych czy prowadzenia dyskusji wokół kontrowersyjnych decyzji władz lokalnych (np. adaptacja do zmian klimatycznych).

Zapraszamy na wykład i warsztat, który pokaże, jak doświadczenia deliberacyjne dostosować do uwarunkowań lokalnych. Pod uwagę weźmiemy posiadany budżet, czas, konkretne potrzeby oraz jakich uczestników i uczestniczki chcemy zaangażować w deliberację. Sesja opierać się będzie na omówieniu konkretnych problemów i przypadków. Wspólnie zastanowimy się jakie, inne niż panel obywatelski, narzędzia warto stosować. Co się sprawdzi w małym lub średniej wielkości mieście: sondaż deliberacyjny, konferencja konsensusu, komórka planująca, sąd obywatelski, społeczny przegląd inicjatyw czy wreszcie deliberacyjne elementy budżetów partycypacyjnych?

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.