Włączanie cudzoziemek i cudzoziemców w życie gminy. Jak to robić skutecznie?

11.45-13.15

Włączanie cudzoziemek i cudzoziemców w życie gminy. Jak to robić skutecznie?


Prowadzenie

Katarzyna Sztop-Rutkowska

Fundacja SocLab

Wystąpienia

Paweł Mickiewicz

Fundacja Okno na Wschód

Daria Szydłowska

Fundacja Polza

Marina Mezhidowa

Fundacja Dialog

Anna Pawłowska

Urząd Miejski w Białymstoku

Anna Samoilenko

Związek Ukraińców w Suwałkach

Formuła

wymiana doświadczeń

Opis

Podczas sesji chcemy podyskutować o skutecznych działaniach włączających cudzoziemców i cudzoziemki w życie naszych gmin. Będziemy chcieli pokazać dobre przykłady miejskich polityk włączających z Polski (Trójmiasto, woj. pomorskie) i przedstawić obecnie trwający proces oddolnego przygotowywania polityki integracji cudzoziemców w Białymstoku. Chcemy wypracować katalog dobrych praktyk z regionu.

Sesja adresowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych oraz osób zainteresowanych procesem tworzenia polityk publicznych dotyczących integracji cudzoziemców i cudzoziemek.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.