Partycypacja społeczna jako fundament działań procesu rewitalizacji

14.00-15.30

Partycypacja społeczna jako fundament działań procesu rewitalizacji


Prowadzenie

Grzegorz Gawrysiak

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wystąpienia

Magdalena Chirko

Urząd Miasta Hajnówka

Formuła

wymiana doświadczeń

Opis

Podlaskie jako ostatnie z województw zaczęło prowadzić procesy rewitalizacji. Gminy widząc chęć swojego rozwoju, w tym dzięki współfinansowaniu działań ze środków unijnych na rewitalizację, w latach 2016-2019 intensywnie rozpoczęły proces przygotowania programów rewitalizacji.

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu, a same zaś procesy oparte mają być na możliwie dojrzałych formach partycypacji, gwarantując jak najgłębsze uspołecznienie procesu. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji – partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Po kilku latach realizacji swoich procesów rewitalizacyjnych, mających mieć charakter partycypacyjny – nadszedł czas, aby pochylić się nad jego analizą – jak wygląda proces ‘uspołecznienia’ rewitalizacji – jak założenia (wizja partycypacji) wskazana we wnioskach o przyznanie dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ma się do form prowadzenia partycypacji na etapie przygotowania programów rewitalizacji oraz jaki jest obraz włączania mieszkańców i mieszkanek już na etapie wdrażania, monitorowania i oceny programów.

W trakcie sesji postaramy się przedstawić pierwsze obserwacje w zakresie realnego włączenia mieszkanek i mieszkańców w proces, jak również odpowiedzieć na pytanie – co jest przyczyną (o ile jest) braku włączania takich osób w proces wdrażania, monitorowania i oceny. Przedstawione zostaną również efekty, jakie zostały osiągnięte dzięki włączeniu mieszkańców i mieszkanek w procesy rewitalizacji w naszym regionie.

Sesja kierowana jest do wszystkich osób, w większym lub mniejszym stopniu zainteresowanych procesami rewitalizacji wykorzystujących formy partycypacji społecznej.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.