Jak się angażujemy?

11.45-13.15

Jak się angażujemy?


Wystąpienia

Ewa Jasińska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Małgorzata Bobryk

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Hilde Mjos

Med Hjerte For Arendal, Arendal voksenopplæring

Formuła

sesja dyskusyjna oraz wymiana doświadczeń, w tym zapoznanie się z dobrymi praktykami z Norwegii (Arendal).

Opis

W czasie spotkania pokażemy różne sposoby na angażowanie społeczności lokalnej (w tym wiejskiej) poprzez budowanie tożsamości z miejscem. Pokażemy takie narzędzia jak:

  • fora aktywnych mieszkańców i mieszkanek,
  • warsztaty przyszłościowe,
  • people meet people (metoda norweska).

Pokażemy również proces animacyjny, który ma na celu:

  • kształtować społeczność jako wspólnotę (budować relacje i więzi społeczne),
  • aktywizować i mobilizować do podejmowania działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania,
  • kreatywnie uruchamiać potencjał ludzi i grup,
  • dawać możliwość wpływu na podejmowane decyzje.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.