Relacji z wydarzenia i rozmów z przedstawicielkami i przedstawicielami Stoczni, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju (PZR) oraz uczestni(cz)kami można odsłuchać na stronie: www.radiopik.pl/139,1441,31-maja-2022. Krótkie podsumowanie spotkania zamieściła również telewizja toruńska.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, w tym osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe, interesujące się partycypacją, dialogiem społecznym, planowaniem przestrzeni oraz zarządzaniem miejską zielenią. Forum odbyło się w Dworze Artusa na rynku Staromiejskim w Toruniu i było zorganizowane we współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju.