Tyle sołtys może, ile wieś pomoże. O funduszach sołeckich i włączaniu mieszkańców do współdecydowania.

14.45-16.15

Tyle sołtys może, ile wieś pomoże. O funduszach sołeckich i włączaniu mieszkańców do współdecydowania.


Prowadzenie

Jacek Piwowarski

Sołectwo Wiązownica Kolonia

Wystąpienia

Dorota Korżyk

Sołectwo Czarna Dolna

Opis

Podczas sesji porozmawiamy o funduszu sołeckim i o tym, jak sołtyski i sołtysi włączają mieszkańców sołectwa w decydowanie o tym, na co wydać pieniądze powodując jednocześnie, że zdanie mieszkańców jest wiążące i nikt ich w podjęciu decyzji na zebraniu wiejskim zastąpić nie może. Posłuchamy jak fundusz sołecki wiąże się z ożywionymi dyskusjami, ba! Nawet ze sporami! Ale to właśnie dzięki takim rozmowom powstają pomysły na rozwiązania problemów w sołectwie. Wreszcie jest się o co pospierać! I to nie tylko o to, na co wydać pieniądze, ale też o to, co jest w sołectwie ważne, jak chcemy rozwijać nasze sołectwo. Jakie są czynniki, które wpływają na udaną współpracę sołtysek/ów z mieszkańcami? Jak wspierać taką współpracę? Jak przeciwdziałać trudnościom pojawiającym się we współpracy?

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.