Rola rzecznicza i reprezentacyjna organizacji osób z niepełnosprawnościami

12.30-14.00

Rola rzecznicza i reprezentacyjna organizacji osób z niepełnosprawnościami


Prowadzenie

Mariusz Mituś

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Jarosław

Elżbieta Domańska

Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę „Katarsis”

Wystąpienia

Elżbieta Tkacz

Miejska Biblioteka Publiczna  im. Aleksandra Fredry, Jarosław

Dr Dariusz Tracz

Zastępca burmistrza ds. infrastruktury społecznej w Jarosławiu

Opis

Jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami oraz reprezentujących te osoby organizacji w kontekście partycypacji? Jakie są czynniki, które wpływają na udaną współpracę tych organizacji z samorządem? Jak wspierać taką współpracę? Jak przeciwdziałać trudnościom pojawiającym się we współpracy? Podczas sesji porozmawiamy o tworzeniu kapitału społecznego, dostępie do sieci i powiązań, sposobach przełamywania izolacji społecznej i większym uczestnictwie w życiu społecznym i publicznym, a także działalności rzeczniczej i akcjach edukacyjnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.