Jak zbudować trwałą współpracę rad społecznych z samorządem?

14.45-16.15

Jak zbudować trwałą współpracę rad społecznych z samorządem?


Prowadzenie

Robert Gawlik

Urząd Miasta Przemyśla

Wystąpienia

Monika Szymbara

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urząd Miasta Krosna

Irena Zajdel

wiceprzewodnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów; prezes Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr Agnieszka Pieniążek

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Zbigniew Mieszkowicz

Komisja Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew przy Prezydencie Miasta Rzeszowa

Sabina Południak

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk

Opis

Podczas sesji wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania o to, co sprawia, że rady społeczne dobrze działają? Jakie są czynniki, które wpływają na udaną współpracę rad społecznych i samorządu? Jak wspierać taką współpracę? Jak przeciwdziałać trudnościom pojawiającym się we współpracy? Do rozmowy w charakterze gości zaprosimy przedstawicieli wybranych rad oraz osób współpracujących z nimi z ramienia urzędów gmin.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.