Społeczny wymiar rewitalizacji – jak współpracować z partnerami społecznymi na etapie planowania i realizacji działań rewitalizacyjnych?

11.45-13.15

Społeczny wymiar rewitalizacji – jak współpracować z partnerami społecznymi na etapie planowania i realizacji działań rewitalizacyjnych?


Prowadzenie

Ewa Chromniak

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Janusz Jeżak

Instytut Ekonomiki Przestrzeni

Wystąpienia

Maciej Zacher

Wydział Rozwoju i Strategii UMiG w Skawinie

Katarzyna Marchewczyk

Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG w Myślenicach

Formuła

wymiana doświadczeń

Opis

Ustawa o rewitalizacji obliguje samorządy do aktywnego włączenia środowiska lokalnego w planowanie i realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a opis procesu włączania musi zostać załączony do opracowanego programu. Jak sobie z tym radzą samorządy?  Jakie wyzwania pojawiają się w tym procesie? Jakie korzyści przynosi partycypacja w kontekście rewitalizacji? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas rozmowy o społecznym wymiarze rewitalizacji. Na sesji przestawimy wybrane doświadczenia różnych jednostek samorządu terytorialnego, podzielimy się dobrymi praktykami i wspólnie poszukamy najlepszych pomysłów na partycypacyjne planowanie i realizację działań rewitalizacyjnych.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.