Partycypacja miejsc – miejsce jako pretekst, miejsce jako cel

14.00-15.30

Partycypacja miejsc – miejsce jako pretekst, miejsce jako cel


Prowadzenie

Joanna Czarnik

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Olga Glińska

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Wystąpienia

Mateusz Płoskonka

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Anna Miodyńska, Małgorzata Szymczyk- Karnasiewicz

"Szyldy w Nowej Hucie"

Formuła

wymiana doświadczeń

Opis

Partycypacja potrzebuje swojego miejsca. Z drugiej strony – przestrzenie publiczne również potrzebują partycypacji. Świadoma i przemyślana animacja pozwala przestrzeniom ożywać, nabierać kształtu i prawdziwie oddolnej tożsamości. Podczas panelu porozmawiamy o tym, jak partycypacyjnie zarządzać przestrzenią i jak uczyć partycypacji dla dobra wspólnego miejsca. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie przykład krakowskiego Miejsca Aktywności Mieszkańców oraz projektu „Szyldy w Nowej Hucie”.

Cookies Information

This site is using Cookies and other similar technologies. By continuing to visit this site you agree to use of them according to your browser settings.