Techniki

Planning for Real (TM)

Do czego pasuje? działania związane z przestrzenią: planowaniem, zmianą, rewitalizacją
Ile trwa? kilka lat: proces regularnie powtarzany
Czego wymaga? ▪ kosztów rekrutacji, motywowania uczestników
▪ kosztów utrzymywania i uzupełniania bazy respondentów
▪ całościowe koszty oraz wymagania zależą od wielkości próby
Czego potrzebuje? ▪osób zajmujących się rekrutowaniem uczestników panelu, aktualizowaniem bazy, przeprowadzaniem badań
Kto może partycypować specjalnie zrekrutowane osoby: panel odbywa się na reprezentatywnej losowo dobranej próbie

 


Powrót do góry strony