Pomiń menu

Celem projektu, realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” było upowszechnienie wśród warszawskiej młodzieży wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej oraz praktyczny udział w tych mechanizmach. Przedstawiciele Stoczni pracowali w dwóch warszawskich dzielnicach – na Woli i Ochocie – docierając do młodzieży na trzy sposoby: w szkołach ponadgimnazjalnych, w miejscach aktywności lokalnej …

Czytaj więcej

Partycypacyjne wypracowanie zagospodarowania parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 

Czytaj więcej

Partycypacyjne wypracowanie wytycznych do przygotowania planu rewitalizacji Starego Fordonu –  dzielnicy Bydgoszczy – w tym kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej

Celem projektu było partycypacyjne opracowanie koncepcji zagospodarowania 70 hektarów lasu miejskiego (parku) w Toruniu, w dzielnicy Na Skarpie. 

Czytaj więcej

Projekt realizowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju polegał na partycypacyjnym wypracowaniu koncepcji przebudowy dwóch ulic w Toruniu (Polna i Stara Droga), które stanowiły wytyczne dla przygotowania projektów przebudowy ulic.

Czytaj więcej

Opracowanie społecznych wytycznych do projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania obszaru w okolicy ulicy Grabocińskiej. 

Czytaj więcej

Około 80 mieszkańców Wełnowca-Józefowca wypowiedziało się na temat potencjalnych zmian w miejscowym planie zagospodarowania. Sporządzono listę postulatów, które przekazano firmie projektowej Terplan.

Czytaj więcej

Mieszkańcy dzielnicy, wspólnie z projektantem, wypracowali wytyczne do prac projektowych zagospodarowania Placu Hutnika. 

Czytaj więcej

W ramach konsultacji mieszkańcy dzielnicy Manhattan wskazali swoje rekomendacje i propozycje zagospodarowania terenów na Osiedlu Sikorskiego. Efekty pracy zostały przekazane do Wydziału Inwestycji Miejskich oraz do projektantów, którzy opracowali aktualizację dokumentacji projektowej. 

Czytaj więcej

Społeczne wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia koncepcji rozwoju i odnowy historycznej części Bochni. 

Czytaj więcej