Od września do grudnia trwały konsultacje dwóch planów miejscowych w gminie Jabłonna. W tym czasie oprócz spotkań konsultacyjnych odbyły się m.in. spacery badawcze, warsztaty planistyczne i gra terenowa. 

Zaplanowane wydarzenia pozwoliły urzędnikom zebrać opinie i uwagi mieszkańców dotyczące dwóch konsultowanych obszarów (wjazdu do gminy i jego centrum), ale były też po prostu pretekstem do spotkania i integracji społeczności lokalnej. Konsultacje wpisały się bowiem częściowo w gminny kalendarz imprez – główny element procesu odbył się podczas pikniku sąsiedzkiego. 

Źródło zdjęć: www.facebook.com.

Na spotkaniu podsumowującym konsultacje mieszkańcy mogli zapoznać się ze zgłoszonymi opiniami na temat zmian w planach miejscowych oraz przedstawić swoje sugestie.

Raport z przebiegu konsultacji jest dostępny tutaj, urząd gminy przygotował również filmowe podsumowanie całego procesu.