EN

wróć

Podsumowanie seminarium „O zaangażowaniu organizacji pozarządowych w konsultacje społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”

11 grudnia gościliśmy w „Stoczni” uczestników seminarium „O zaangażowaniu organizacji pozarządowych w konsultacje społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”. Wydarzenie było kierowane głównie do przedstawicieli organizacji, którzy widzą siebie jako obecnych albo przyszłych aktywnych aktorów w procesach konsultacji społecznych na terenie swoich regionów, miast, czy miejscowości.

Pobierz broszurę podsumowującą seminarium TUTAJ.

Wiodącym celem spotkania było zachęcenie osób uczestniczących do refleksji nad miejscem i rolą, jaką pełni, bądź może pełnić ich organizacja w konsultacjach społecznych. Bardziej świadome podejście do sposobu angażowania się w procesy konsultacyjne może sprawić, że w efekcie działania będą lepiej dopasowane do kontekstu, czyli podniesie się poziom ich skuteczności, co wprost też może przełożyć się na wzrost satysfakcji organizacji z bycia częścią tego procesu.

Spotkanie było podzielone na dwie części.

Pierwsza część miała charakter wykładowy i służyła uporządkowaniu wiedzy i pojęć dotyczących różnych ról, w jakich organizacje pozarządowe mogą w konsultacjach występować. Składały się na nią dwa wystąpienia.

Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” odpowiadał na pytanie zawarte w tytule prezentacji: „Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne?”. Przeprowadził słuchaczy przez opowieść rozpoczynającą się od refleksji nad miejscem, w którym znajduje się współczesna demokracja, w tym demokracja partycypacyjna, poprzez trudności, z jakimi przychodzi się mierzyć organizatorom i uczestnikom konsultacji (w oparciu o wyniki Badania Efektywności Konsultacji Społecznych, 2011), wreszcie po miejsce organizacji pozarządowych w krajobrazie społeczeństwa demokratycznego i ich ról w prowadzeniu dialogu między społeczeństwem właśnie a przedstawicielami władzy.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Kuby Wygnańskiego.

Druga prezentacja poprowadzona przez Oktawiusza Chrzanowskiego z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych rozwijała i porządkowała wątki związane z różnorodnymi rolami i funkcjami, jakie organizacje mogą pełnić w konsultacjach. Zadając tytułowe pytanie „Jakie role w konsultacjach społecznych mogą pełnić organizacje pozarządowe?” Oktawiusz zachęcał uczestników do umiejscowienia siebie na pokazanej mapie ról możliwych do podjęcia w ramach procesów konsultacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Oktawiusza Chrzanowskiego.

W drugiej części seminarium uczestnicy zostali zaproszeni do pracy w trzech równoległych grupach warsztatowych, moderowanych przez Łukasza Broniszewskiego z Fundacji Stabilo, Przemka Dziewitka ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska i Agnieszkę Maszkowską z Fundacji SocLab. W kameralnym gronie kilku osób dyskutowano o tym, na czym w praktyce polega udział organizacji w konsultacjach, z jakimi wyzwaniami się ono wiąże i co możemy zrobić, aby lepiej się przygotować do pełnienie w nich różnorodnych ról.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu podsumowującego seminarium autorstwa Filipa Koneckiego.

PREZENTACJE POKAZYWANE PODCZAS SEMINARIUM:

1. „Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne?”/ Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

2. „Jakie role w konsultacjach społecznych mogą pełnić organizacje pozarządowe?”/ Oktawiusz Chrzanowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Tekst Oktawiusza Chrzanowskiego pt. Miejsce organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych, Oktawiusz Chrzanowski

3. „NGO + konsultacje = ?”/ Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab

4. „NGO jako organizator konsultacji! – jak skutecznie konsultować”/ Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo

 

PROGRAM SEMINARIUM

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

 

 

Seminarium zorganizowano jako część projektu systemowego „Konsultacje z zasadami”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, dzięki programowi Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

logo_grantodawca

wróć