O wydarzeniu

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku, w dniach 5-6 czerwca, odbędzie się 4. edycja Forum Praktyków Partycypacji, czyli 2-dniowego wydarzenia mającego na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się procesami włączania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji.

Tym razem wydarzenie organizujemy we współpracy z Miastem Lublin, w związku z czym zapraszamy wszystkich praktyków partycypacji do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1).

Czym jest Forum Praktyków Partycypacji?

To wydarzenie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej skierowane do każdego, kto posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji różnych procesów partycypacyjnych, chce nawiązać nowe kontakty i poruszyć podczas niego bardziej skomplikowane problemy.

Organizując Forum chcemy umożliwić praktykom partycypacji poznanie innych osób zajmujących się tą tematyką, stworzyć przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń, wzajemnego poszerzania wiedzy. Chcemy przyczyniać się do poprawy jakości procesów partycypacyjnych oraz utworzenia środowiska osób zajmujących się partycypacją, wspierających się merytorycznie i wzajemnie motywujących w organizacji własnych przedsięwzięć.

fpp4-zapowiedz_wydarzenie

Kogo zapraszamy?

Jak co roku, zaproszenie do udziału w Forum kierujemy głównie do osób praktycznie zajmujących się partycypacją obywatelską, czyli takich, które przeprowadzają, nadzorują lub oceniają procesy włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji, chcą się dzielić wiedzą jak to robić, ale też uczyć od innych.

W pierwszej kolejności zachęcamy praktyków partycypacji spośród:

– przedstawicieli administracji (samorządowej, rządowej),

– przedstawicieli organizacji pozarządowych,

– osób wspierających działania partycypacyjne: miejskich aktywistów, dziennikarzy zainteresowanych tematyką partycypacji obywatelskiej, akademików prowadzący procesy partycypacyjne, przedstawicieli firm zainteresowanych wątkiem partycypacji.

 

Tegoroczne Forum odbywa się w Lublinie, który uroczyście świętuje w tym roku swoje 700-lecie.

herb700_poziom_B